Góp ý dự thảo Quy chế thi đua - khen thưởng

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 10.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố để nghe đại diện Sở Nội vụ báo cáo việc xây dựng dự thảo Quy chế thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh.

 
 
 
Sở Nội vụ - cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Quy chế công tác TĐ-KT tỉnh cho biết, đến nay đã có 69 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý vào dự thảo. Trong đó có 53 cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn toàn thống nhất với nội dung dự thảo quy chế. Trên cơ sở tổng hợp, Sở Nội vụ có báo cáo tiếp thu, giải trình đối với ý kiến góp ý của 16 cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại.

Đáng chú ý, một trong những nội dung mới của dự thảo lần này là đã bỏ điểm 8 của Điều 4 trong Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 07 ngày 22.6.2018 và Quyết định số 18 ngày 18.10.2019 của UBND tỉnh. Như vậy, tại dự thảo quy chế mới, sẽ xem xét khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được đối với các cá nhân đã nghỉ hưu và hưởng lương theo quy định pháp luật tiếp tục tham gia công tác trong các tổ chức hội; người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc trong diện biên chế được giao. 

Theo ông Võ Nguyên Huân – Phó Trưởng ban TĐ-KT tỉnh (Sở Nội vụ), khác với quy chế đã được ban hành, tại điều 4 của dự thảo quy chế mới quy định không xét, đề nghị khen thưởng đối với tập thể thuộc đối tượng tham gia vào các cụm, khối thi đua nhưng không tham gia, đảm bảo cho công tác TĐ-KT đi vào thực chất…

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất bổ sung khen thưởng tập thể và cá nhân thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị Ban TĐ-KT tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội nghị lần này, cũng như gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh, thành viên Ủy viên UBND tỉnh theo đúng trình tự thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phấn đấu xây dựng hoàn chỉnh dự thảo quy chế để ban hành vào tháng 7.2021.

TAGS