HĐND huyện Nông Sơn tổ chức kỳ họp chuyên đề

MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 26.4, HĐND huyện Nông Sơn khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7 (khóa XII) HĐND huyện Nông Sơn. Ảnh MINH THÔNG
Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Nông Sơn khóa XII. Ảnh: MINH THÔNG

Tại kỳ họp, HĐND huyện Nông Sơn đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư trong năm 2022; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình chợ trung tâm xã Phước Ninh; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đầu tư; thông qua nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Nông Sơn. Ảnh MINH THÔNG
Đại biểu HĐND huyện Nông Sơn bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: MINH THÔNG

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hữu Tuấn - nguyên Trưởng phòng GD-ĐT (do chuyển công tác) và bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Anh - Trưởng phòng GD-ĐT tham gia Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

TAGS