HĐND huyện Núi Thành tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng nay 27.4, HĐND huyện Núi Thành khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo, điều hành và thực hiện vượt mức phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao và chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra hằng năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị công nghiệp, thương mại - dịch vụ; giảm tỷ trọng giá trị nông nghiệp.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 49.196 tỷ đồng, tăng bình quân 14,17%/năm, chiếm tỷ trọng 43,79% toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 khoảng 43,3 triệu đồng, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện; quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng được tăng cường.

Kỳ họp đã thông qua 2 nghị quyết với sự thống nhất cao; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TAGS