Hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

BÍCH LIÊN - QUANG SƠN |

(QNO) - Sáng 18.8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị lần thứ V nhằm hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ khóa VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Trước đó, ông Phạm Hoàng Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ khóa VIII được bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ. Để kịp thời củng cố chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, hội nghị đã thông qua văn bản đề nghị của Ban Thường trực, văn bản giới thiệu của cấp ủy về việc kiện toàn, giới thiệu nhân sự hiệp thương chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ khóa VIII; thông qua quy trình hiệp thương theo đúng quy định tại Điều lệ MTTQ Việt Nam và quy định về công tác cán bộ.

Kết quả, hội nghị đã hiệp thương cử ông Dương Văn Chí - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ khóa VIII giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

TAGS