Hội An thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 58 người ứng cử đại biểu HĐND

ĐỖ HUẤN |

(QNO) - Chiều 18.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (nhiệm kỳ 2021-2026).

Hội nghị hiệp thương lần thứ III đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 58 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (nhiệm kỳ 2021-2026), đại phương này không có người tự ứng cử, với cơ cấu kết hợp: đại biểu nữ 24 người (chiếm tỷ lệ 41,38%); trẻ dưới 40 tuổi 17 người (chiếm 29,31%); ngoài đảng 4 người (chiếm 6,9%; đại biểu được giới thiệu tái cử 17 người (chiếm 29,31%). Trong đó có 14 người có trình độ thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 24,14%); đại học 42 người (chiếm 72,41%).

Tiếp đó, hội nghị tiến hành thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử có tên trong danh sách sơ bộ. Các bước tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú diễn ra từ 21.3 đến 13.4.2021.

TAGS