Hội An triển khai công tác bầu cử

QUỐC HẢI |

(QNO) - TP.Hội An vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố, xã - phường nhiệm kỳ 2021-2026.
TP.Hội An tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử. Ảnh: QUỐC HẢI

Để cuộc bầu cử ngày 23.5.2021 được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, TP.Hội An yêu cầu thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và các xã, phường chậm nhất là ngày 7.2; thành lập ban bầu cử chậm nhất ngày 14.3 và tổ bầu cử chậm nhất ngày 3.4.

Số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử thành phố, xã, phường ấn định theo đề nghị của UBND cùng cấp và được công bố chậm nhất trước ngày 4.3. Cùng với đó, danh sách cử tri do UBND xã, phường lập theo khu vực bỏ phiếu; danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường và nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu chậm nhất đến ngày 13.4, tức 40 ngày trước ngày bầu cử.

Thành phố cũng yêu cầu tổ chức tốt 3 lần hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Chậm nhất đến ngày 28.4, Ủy ban bầu cử phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử; chậm nhất đến ngày 3.5, tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử.

TAGS