Hơn 3.500 tỷ đồng đầu tư phát triển miền núi giai đoạn 2021-2025

TẤN SỸ |

(QNO) - Chiều 9.10, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do bà Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Quảng Nam về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm việc với đoàn.

Những năm qua, cùng với chương trình 30a của Chính phủ, chương trình 135, Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, thì Quảng Nam đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển miền núi. Trong đó, tổng nguồn vốn đầu tư cho hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là hơn 23 nghìn tỷ đồng; dự kiến đến cuối năm 2020 Quảng Nam có 118 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 133 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Ủy ban Dân tộc với Quảng Nam ngày 9.10
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Ủy ban Dân tộc với Quảng Nam vào ngày 9.10. Ảnh: T.S

Đáng chú ý, từ Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, công tác giảm nghèo tại miền núi đã giảm nhanh, bền vững. Đến nay, Quảng Nam còn hơn 17.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 20,85%, hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn hơn 14.000 hộ. 

Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Quảng Nam đã xây dựng 10 dự án và các tiểu dự án thành phần theo kế hoạch của Ủy ban Dân tộc, với tổng kinh phí dự kiến là hơn 3.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 2.200 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. 

Lộ trình từ 2021-2030, Quảng Nam tiếp tục quan tâm đến hai lĩnh vực quan trọng là sắp xếp dân cư, gắn liền với bảo vệ rừng, phát triển dược liệu và giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu cũng được Quảng Nam đưa vào lộ trình đầu tư phát triển chặng đường 10 năm đến ở miền núi.

Bà Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Quảng Nam trong lập dự toán; báo cáo rất chi tiết về lộ trình đầu tư, kinh phí thực hiện, nguồn ngân sách huy động, đối tượng hưởng lợi. Quảng Nam cũng là địa phương đi tiên phong trong xây dựng sắp xếp dân cư theo hướng ổn định, bền vững, chăm lo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước; và địa phương cũng đã làm rất tốt việc quy hoạch bảo tồn phát triển dược liệu mang tầm quốc gia. 

Thời gian đến, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với Quảng Nam để tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch sắp xếp dân cư miền núi ổn định, bền vững cho các địa phương miền núi, ở vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Quảng Nam và sẽ tổng hợp trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét quyết định. Trong đó, những vấn đề lớn cần quan tâm như: xây dựng lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ tại miền núi theo hướng chọn thôn điểm, xã điểm để triển khai; chăm lo đời sống, sinh hoạt, ăn ở cho học sinh dân tộc thiểu số ở các đơn vị trường học không thuộc diện nội trú như hiện nay; Quảng Nam cũng cần phân kỳ đầu tư để khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua, sẽ sớm triển khai vào năm 2021.

TAGS