Khắc phục tình trạng xin lùi dự án luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

HÀN GIANG |

(QNO) - Đó là kiến nghị của nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khi tham gia thảo luận trực tuyến sáng nay 22.5, về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Các ĐBQH tỉnh dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Theo báo cáo, năm 2019, bổ sung 9 dự án, dự thảo, lùi thời gian trình 4 dự án, rút khỏi chương trình 1 dự án, lùi thời gian thông qua 1 dự án. Năm 2020, Chính phủ đề nghị bổ sung 10 dự án, dự thảo, rút khỏi chương trình 1 dự án; ĐBQH đề nghị bổ sung 1 dự án.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Theo ông Tùng, thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật từ khâu chuẩn bị đề xuất đưa dự án vào chương trình đến xem xét, thông qua tiếp tục có những cải tiến, đổi mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và cơ quan, tổ chức có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm được tăng cường...

Tuy nhiên, ông Hoàng Thanh Tùng cũng nhìn nhận, việc lập và thực hiện chương trình vẫn còn những hạn chế chậm được khắc phục như: tính dự báo của chương trình không cao; việc đề nghị điều chỉnh chương trình để bổ sung dự án vẫn còn nhiều, trong đó, có không ít dự án được đề nghị bổ sung vào thời điểm gần sát kỳ họp Quốc hội, gây khó khăn, bị động cho các cơ quan của Quốc hội. Tình trạng xin lùi thời gian trình hoặc rút dự án ra khỏi chương trình do chưa chuẩn bị kịp, không đảm bảo chất lượng vẫn còn.

Việc lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự án nhiều trường hợp còn hình thức, hiệu quả thấp, đối tượng được lấy ý kiến chưa đầy đủ. Việc rà soát để nhận diện những quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung ngay trong quá trình soạn thảo trong một số trường hợp chưa được chú trọng dẫn đến nội dung dự án, dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Vẫn còn trường hợp giao cho một cơ quan soạn thảo hoặc cơ quan thẩm tra phụ trách nhiều nội dung. Việc gửi hồ sơ dự án cho cơ quan thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội nhiều trường hợp vẫn chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

TAGS