Khai mạc Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh (khóa IX): Xem xét, quyết định 16 nội dung UBND tỉnh trình

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 16.3, HĐND tỉnh (khóa IX) khai mạc Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 22 vào sáng nay 16.3. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 22. Ảnh: N.Đ

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nêu rõ: Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 22 để quyết định các nội dung theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến và quyết định đối với 16 báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết. Các nội dung được trình tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết nhằm ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh hiện nay, như: quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; cho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị.

Hay quy định một số nội dung chi, mức chi liên quan đến lĩnh vực y tế dự phòng - dân số, thể dục - thể thao, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời xem xét quyết định một số nội dung khác trên lĩnh vực tài chính - ngân sách, tài nguyên - môi trường…

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 22. Ảnh: N.Đ
Đại biểu dự Kỳ họp thứ 22. Ảnh: N.Đ

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, căn cứ Nghị quyết số 1004 ngày 18.9.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ quyết định việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh. Từ đó, sắp xếp, bố trí lại tổ chức bộ máy, nhân sự văn phòng đảm bảo tinh gọn, khoa học, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

“Tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia nhiều ý kiến trên cơ sở các quy định của pháp luật, gợi ý của chủ tọa và bám sát tình hình thực tiễn hiện nay. Trong đó cần đi sâu phân tích, đánh giá tính đúng đắn về chủ trương, thẩm quyền, sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả tác động lợi ích kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong tỉnh để quyết định đối với các nội dung được trình tại kỳ họp” - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh.  

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay đại biểu HĐND tỉnh nghe đại diện UBND tỉnh trình bày các nội dung tờ trình và nghe các ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan; nghe Thường trực HĐND tỉnh trình bày đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

TAGS