Khai mạc Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh (khóa IX): Đánh giá nhiệm kỳ hoạt động của HĐND và UBND tỉnh

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 20.4, HĐND tỉnh (khóa IX) tổ chức Kỳ họp thứ 24 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 24 diễn ra sáng nay 20.4. Ảnh N.Đ
Quang cảnh Kỳ họp thứ 24 diễn ra sáng nay 20.4. Ảnh N.Đ

Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016 - 2021, nên HĐND tỉnh xem xét thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên cơ sở đó, tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ 24. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp. Ảnh: N.Đ

Trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đánh giá: Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đây cũng là nhiệm kỳ nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực; biến đổi khí hậu, thiên tai, đặc biệt đại dịch Covid -19 đã có những tác động, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống nhân dân trong tỉnh.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 24 của HĐND tỉnh. Ảnh: N.Đ
Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: N.Đ

Điểm lại những thành quả phát triển nổi bật của tỉnh, theo đồng chí Phan Việt Cường, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND tỉnh khóa IX đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Số lượng và chất lượng các kỳ họp được nâng cao, phương thức tổ chức kỳ họp có nhiều cải tiến; đa số nghị quyết được ban hành cơ bản đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn cuộc sống; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp khả năng nguồn lực của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

“Nhìn chung, HĐND tỉnh khóa IX đã thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, tiếp tục khẳng định vị thế, thể hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân” - đồng chí Phan Việt Cường nhìn nhận.

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay đại biểu nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan của các ban HĐND tỉnh. Buổi chiều đại biểu thảo luận đối với các nội dung báo cáo và bế mạc kỳ họp.

TAGS