Khẩn trương kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ tồn đọng

CHÂU NỮ |

* Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022

(QNO) - Ngày 6.10, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành, UBND cấp huyện khẩn trương kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ còn tồn đọng để phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 đã đề ra trong điều kiện “bình thường mới”.

Công văn nêu rõ, các sở ban ngành căn cứ Quyết định 01 ngày 1.1.2021 của UBND tỉnh về ban hành chương trình công tác năm 2021 và các văn bản chỉ đạo liên quan để khẩn trương kiểm tra, rà soát và có giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 liên quan đến ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền.

Trong đó, cần tập trung vào 9 chỉ tiêu: tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch, tỷ lệ che phủ rừng, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP), tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP.

Các sở ban ngành khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh các đề án, báo cáo và các văn bản chỉ đạo liên quan để trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khóa XXII), kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (khóa X); khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành các quyết định quy phạm pháp luật và các đề án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong năm 2021.

Căn cứ nghị quyết của Chính phủ, các định hướng lớn của bộ ngành chủ quản, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và quy hoạch phát triển ngành, địa phương còn hiệu lực…, các đơn vị tham mưu xây dựng chương trình công tác năm 2022. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (sau khi được ban hành).

Đối với kiến nghị của các sở ban ngành, địa phương đã trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhưng chưa được xử lý hoặc đã có chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc xử lý dứt điểm; các vấn đề cấp bách, nổi cộm, bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm, đề nghị các sở ban ngành, địa phương khẩn trương báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để tháo gỡ kịp thời.

TAGS