Khi người đứng đầu cấp ủy tiếp dân...

NGUYÊN ĐOAN - THÀNH CÔNG |

Nhiều vụ việc kéo dài, nổi cộm được giải quyết, đơn thư kiến nghị vượt cấp giảm hẳn, các địa bàn trọng điểm, vùng dự án bớt đi những khiếu nại, bức xúc của người dân… là những chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện chủ trương người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân tại huyện Thăng Bình thời gian qua.

Từ việc tiếp dân, lắng nghe phản ánh của người dân, Thăng Bình đã đề xuất tỉnh xem xét, thống nhất giải quyết nhiều kiến nghị của người dân liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng. TRONG ẢNH: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo địa phương kiểm tra, bàn phương án giải quyết vướng mắc về đất đai ở vùng đông Thăng Bình tháng 4 vừa qua.
Từ việc tiếp dân, lắng nghe phản ánh của người dân, Thăng Bình đã đề xuất tỉnh xem xét, thống nhất giải quyết nhiều kiến nghị của người dân liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng. TRONG ẢNH: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo địa phương kiểm tra, bàn phương án giải quyết vướng mắc về đất đai ở vùng đông Thăng Bình tháng 4 vừa qua.

Gỡ "điểm nóng", "điểm nghẽn"

Nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Quy định số 11) về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn huyện Thăng Bình cho thấy hiệu quả rõ rệt của chủ trương này trong thực tiễn.

Từ năm 2019 đến nay, lãnh đạo huyện Thăng Bình đã tiếp 159 lượt, 135 vụ với 190 công dân. Nội dung tiếp công dân liên quan đến lĩnh vực tranh chấp, kiến nghị, phản ảnh về đất đai, bồi thường, hỗ trợ của các hộ bị ảnh hưởng tại các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, trong đó vùng Đông có đến 67 lượt, 58 vụ của 80 công dân.

Ngay sau khi quy định này được ban hành, Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức quán triệt trong cán bộ chủ chốt, ban hành quy chế tiếp, đối thoại trực tiếp với dân của Thường trực Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy.

Đồng thời, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều kênh khác, thời gian tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy tại trụ sở tiếp công dân huyện định kỳ vào ngày 10 hằng tháng được thông báo rộng rãi đến nhân dân.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, song vẫn có 22 ngày tiếp công dân định kỳ được tổ chức. Địa phương cũng tiếp nhận 122 đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Huyện ủy và đã kịp thời xử lý chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết, trả lời cho công dân, không còn đơn thư tồn đọng.

Nhiều “điểm nóng”, “điểm nghẽn” mà người dân phản ánh thông qua các buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đã được giải quyết rốt ráo. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Dự án cầu Bình Đào trên tuyến quốc lộ 14E ách tắc, một thời gian dài phải tạm dừng thi công do vướng một trường hợp hộ gia đình đang kinh doanh hàng tạp hóa tại địa điểm thuận lợi song được di dời, bố trí tái định cư vào địa điểm mới chưa phù hợp với nguyện vọng của gia đình.

Từ việc thực hiện chủ trương người đứng đầu tiếp công dân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp vận động, chỉ đạo các ngành tham gia, đối thoại nhiều lần và kiến nghị tỉnh thống nhất một số nội dung giải quyết. Sau khi UBND tỉnh thống nhất giải quyết theo kiến nghị của huyện, hộ dân đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Đến nay, dự án sắp hoàn thành đưa vào sử dụng.

“Điểm nghẽn” tại dự án trọng điểm của tỉnh thi công đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến quốc lộ 1 (tại ngã ba Cây Cốc) phải tạm dừng thời gian dài do vướng mắc GPMB hàng chục hộ dân. Bằng nhiều nỗ lực, nhất là qua các cuộc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của lãnh đạo huyện, nhiều hộ dân đã đồng thuận, chỉ còn một hộ dân chưa thống nhất với chủ trương nêu trên.

Tại dự án di dời tái định cư thôn Vịnh Giang (xã Bình Nam), 24 hộ dân chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được huyện kiến nghị tỉnh thống nhất giải quyết theo đề xuất của người dân, bảo vệ quyền lợi người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Góp thêm động lực phát triển

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho hay, tại các buổi đối thoại, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện luôn lắng nghe kiến nghị, phản ánh của nhân dân và có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý, giải quyết những kiến nghị của nhân dân theo quy định pháp luật. Kết quả đạt được trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sau khi có Quy định 11 rất tích cực. Nhiều vụ việc nổi cộm, kéo dài cơ bản được giải quyết, hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Thăng Bình đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải nghiêm túc thực hiện tốt Quy định số 11, Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 14.11.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản, quy định khác có liên quan.

Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, rốt ráo, đúng quy định pháp luật những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng gây mất trật tự, an toàn xã hội làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo ông Phan Công Vỹ, thời gian đến, vùng đông Thăng Bình sẽ triển khai nhiều công trình, dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như đời sống của nhân dân. Công tác bồi thường, GPMB, quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, hạn chế do cơ chế, chính sách còn một số bất cập, đầu tư các khu dân cư để bố trí tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu…

Thực tiễn này, đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy cần phát huy trách nhiệm, làm tốt hơn công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân ở vùng dự án. Qua đó, kịp thời lắng nghe, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại liên quan; tạo sự đồng thuận, tạo động lực cho sự phát triển chung của địa phương.

TAGS