Khơi dậy nguồn lực từ sức mạnh đoàn kết

VIỆT QUANG |

Huyện Thăng Bình đã đạt được nhiều thành quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12.3.2003 của Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nghị quyết số 23 được triển khai hiệu quả góp phần cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn ở Thăng Bình. Ảnh: VIỆT QUANG
Nghị quyết số 23 được triển khai hiệu quả góp phần cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn ở Thăng Bình. Ảnh: VIỆT QUANG

Tiếp thu Nghị quyết số 23, Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức hội nghị Huyện ủy mở rộng để quán triệt, triển khai chương trình hành động cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, Mặt trận, các hội, đoàn thể phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ông Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình cho biết, điểm nhấn trong trong triển khai Nghị quyết số 23 tại địa phương là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ tương ứng là 19,78% - 42,96% - 37,26%. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đã thúc đẩy phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu dân sinh. Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới đã có 17 xã đạt chuẩn.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đã thực sự khơi dậy các nguồn lực, người dân hiến đất, vật kiến trúc, tham gia xây dựng hạ tầng, mở mang đường sá, các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Nhu cầu hưởng thụ, hưởng ứng văn hóa, tinh thần ngày càng cao của người dân đã tạo động lực thúc đẩy văn hóa - văn nghệ phát triển. Năm 2021, tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 77,3%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 92,8%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84,2%.

Dấu ấn khác trong triển khai Nghị quyết 23 của huyện Thăng Bình là thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn. Cụ thể, huyện kết nghĩa với huyện Hiệp Đức và 2 xã A Nông và A Tiêng (Tây Giang).

Mới đây, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Húy làm trưởng đoàn có chuyến thăm, tặng quà gia đình chính sách tại 2 xã A Nông, A Tiêng. Tại mỗi xã, huyện Thăng Bình hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà cho hộ nghèo diện gia đình chính sách, mỗi nhà 50 triệu đồng; hỗ trợ Quỹ vì người nghèo xã 50 triệu đồng; trao 4 xe đạp và 50 suất quà tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Thăng Bình cũng chuyển giao quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi; trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; trao tặng phương tiện sinh kế cho thanh niên nghèo, giúp đỡ về khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số.

Thành quả 20 năm triển khai Nghị quyết số 23 ở Thăng Bình góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

TAGS