Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 16.9, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh tham dự.

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình chủ trì buổi hội nghị lấy ý kiến. Ảnh: A.N
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Ảnh: A.N

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có 6 chương, 36 điều. Sáu chương gồm: những quy định chung; hoạt động cơ bản về biên phòng; lực lượng bộ đội biên phòng; bảo đảm về biên phòng và chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về biên phòng; điều khoản thi hành. 

Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Biên phòng xác định rõ nhiệm vụ biên phòng; nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của bộ đội biên phòng; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ quyền hạn, chế độ chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng. 

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao sự cần thiết, mục đích, quan điểm xây dựng và ban hành Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời khẳng định Luật Biên phòng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, lực lượng biên phòng triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới nói riêng, cả nước nói chung, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại biểu đại diện Công an tỉnh tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: A.N
Đại biểu đại diện Công an tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. Ảnh: A.N

Các đại biểu ý kiến điều chỉnh một số cụm từ tại các điều khoản, cần cụ thể hơn các nội dung trong điều khoản dự thảo luật. Bổ sung thêm các nội dung: “lực lượng nào phát hiện trước thì chủ trì phối hợp tổ chức xử lý theo quy định của pháp luật”, “lực lượng biên phòng đóng vai trò chủ trì phối hợp cấp ủy đảng chính quyền địa phương trong việc sắp xếp dân cư khu vực biên giới”; trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân cư trú khu vực biên giới và tàu thuyền trên biển...

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình cho biết, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp để có cơ sở báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 tới.

TAGS

Đề xuất tăng cường nguồn lực cho hợp tác quốc tế về biên phòng

VĂN HIẾU |

Tham gia phiên thảo luận tổ vào sáng qua (16.6) về dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp Quốc hội thứ 9, đại biểu Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất cao với tính cấp thiết phải ban hành luật, do Pháp lệnh Biên phòng năm 1997 có rất nhiều nội dung cần phải sửa đổi, nâng lên thành luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.