Mặt trận Núi Thành hướng dẫn lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 19.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với nhũng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Núi Thành khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

 

Hơn 50 đại biểu là lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 17/17 xã, thị trấn dự hội nghị được quán triệt mục đích, yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên là nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, đảm bảo chặt chẽ về nội dung, trình tự thời gian.

Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi ứng cử viên cư trú được tổ chức tại thôn, khối phố nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Thời gian tổ chức từ ngày 21.3 đến ngày 13.4.2021.

Trước đó, ngày 18.3, tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành biểu quyết thống nhất thỏa thuận, quyết định lập danh sách sơ bộ 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

TAGS