Nam Giang tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với cán bộ công chức, viên chức, người lao động

TRẦN ĐIỆN BÀN |

(QNO) - Sáng 20.9, Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2022.

 
10 suất quà được trao tặng cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại buổi đối thoại. Ảnh: T.Đ.B

Tại buổi đối thoại, có 15 lượt ý kiến về các vấn đề như chế độ ưu đãi, hỗ trợ cho nhân viên dinh dưỡng, phụ cấp với giáo viên, hỗ trợ cơ sở, vật chất, phương tiện làm việc tại các cơ quan, đơn vị cấp xã; công tác bố trí cán bộ, thực hiện quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng, môi trường sản xuất; chính sách bảo hiểm xã hội; việc thực hiện các chế độ chính sách theo Luật Lao động.

Nhiều ý kiến của cán bộ công chức, viên chức, người lao động bày tỏ nguyện vọng được chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần, đề xuất những vấn đề liên quan, chế độ chính sách ưu đãi để đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Với tinh thần dân chủ, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Hường cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện Nam Giang đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; thông tin, giải thích rõ những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Những vấn đề cần có thời gian để nghiên cứu thì lãnh đạo huyện giao cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Dịp này, có 10 suất quà được trao tặng cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

TAGS