Ngày 17 & 18.9 diễn ra Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX

T.S |

(QNO) - Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) trong 2 ngày 17 & 18.9, tại trụ sở UBND và HĐND tỉnh.

Đoàn công tác HĐND tỉnh kiểm tra thực địa tại các dự án, công trình có thu hồi đất ở TP.Tam Kỳ. Ảnh: T.S
Đoàn công tác HĐND tỉnh kiểm tra thực địa tại các dự án, công trình có thu hồi đất ở TP.Tam Kỳ. Ảnh: T.S

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng theo thẩm quyền, cụ thể:

Đề án kiên cố hóa hệ thống tuyến đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang, Bắc Trà My, Đại Lộc.

Quy định cơ chế hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025.

Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Phước Sơn và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến 31.12.2020 đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 được điều chuyển, giao bổ sung cho các địa phương trong năm 2019 đến ngày 31.12.2019 chưa giải ngân hết.

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 7.7.2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12.7.2020 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030..., cùng một số đề án, báo cáo quan trọng khác và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Liên quan đến ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT (kể cả các trường dân lập nếu đảm bảo quy định) là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ trong 4 tháng học kỳ I năm học 2020 - 2021 (từ tháng 9 đến tháng 12.2020); Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

TAGS