Nhiều địa phương hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện

MINH TÂN - LINH NHI - VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 8.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức và Núi Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu thống nhất thống nhất thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: M.T
Các đại biểu thống nhất thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thăng Bình khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Ảnh: M.T

Tại Thăng Bình, hội nghị đã nghe Thường trực HĐND huyện thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Theo quy định, Thăng Bình được bầu 35 đại biểu, tổng số người giới thiệu ứng cử 70 người. Trong đó, khối Đảng 9 người; khối chính quyền 14 người; khối Mặt trận - đoàn thể 6 người; lực lượng vũ trang và nội chính 6 người; đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế 4 người; tôn giáo 1 người; khối xã, thị trấn 30 người.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu thống nhất thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thăng Bình khóa XII theo như thông báo của Thường trực HĐND huyện.

* Tại Hiệp Đức, HĐND huyện thông qua dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Dự kiến Hiệp Đức sẽ có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 30, số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 52. Theo cơ cấu, thành phần người ứng cử, sẽ giảm tỷ lệ người ứng cử ở cơ quan nhà nước và tăng số người ứng cử ở đơn vị hành chính cấp xã.

Đa số đại biểu tham gia hội nghị thống nhất với cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thông báo của HĐND huyện.

* Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành thỏa thuận số lượng 68 đại biểu để giới thiệu ứng cử vào HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Sắp đến sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thứ ba để chốt danh sách ứng cử viên. Từ danh sách này sẽ bầu 34 đại biểu vào HĐND huyện Núi Thành.

Được biết, số đại biểu được bầu vào HĐND huyện và xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều giảm so với nhiệm kỳ 2016 - 2021; trong đó HĐND huyện từ 36 đại biểu giảm còn 34 đại biểu.

TAGS