Niềm tin và kỳ vọng của cán bộ và nhân dân trước thềm Đại hội thứ XXII

Đ.ĐẠO - H.QUÂN |

(QNO) - Ngày mai 12.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ chính thức khai mạc. 

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh đều có chung niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả tạo đột phá cho sự phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

TAGS