Nông Sơn khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

TÂM LÊ |

(QNO) - Ngày 5.3, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

UBND huyện khen thưởng 26 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
Huyện Nông Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Ảnh: TÂM LÊ

Năm 2019, Nông Sơn phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… thu hút các cấp ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Huyện tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 1.377 tỷ đồng, tăng 12,07% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 702 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 105 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư xã hội khoảng 292 tỷ đồng.

Năm qua huyện giảm 254 hộ nghèo. Tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt được là 105, bình quân 15 tiêu chí/xã; xã Quế Trung đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới. Các phong trào thi đua vì an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng.

Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 1 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 43 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. UBND huyện khen thưởng 26 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và 27 tập thể, 180 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2019.

TAGS