Núi Thành công bố danh sách 57 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 26.4, Ủy ban Bầu cử huyện Núi Thành ban hành Nghị quyết số 02 công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, huyện Núi Thành có 57 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện được phân bổ về 10 đơn vị bầu cử để bầu 34 đại biểu (giảm 2 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021). Tại mỗi đơn vị bầu cử đều có số dư theo đúng quy định.

Các đơn vị bầu cử số 1 (xã Tam Xuân 1), số 2 (xã Tam Xuân 2), số 6 (xã Tam Mỹ Đông và Tam Mỹ Tây), số 7 (xã Tam Giang và Tam Hải), số 8 (xã Tam Quang), số 9 (xã Tam Nghĩa), số 10 (xã Tam Thạnh và Tam Trà) - mỗi đơn vị có 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu.

Các đơn vị bầu cử số 3 (xã Tam Tiến và Tam Hòa), số 4 (xã Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam) - mỗi đơn vị có 7 ứng cử viên để bầu 4 đại biểu. Riêng đơn vị bầu cử số 5 (thị trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp) có 8 ứng cử viên, bầu 5 đại biểu.

TAGS

Núi Thành triển khai kế hoạch vận động bầu cử

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 22.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức hội nghị gặp gỡ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Núi Thành lập danh sách 57 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 15.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba nhằm lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).