Núi Thành lập danh sách 57 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 15.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba nhằm lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

.
Đại biểu biểu quyết lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Núi Thành khóa XII. Ảnh: VĂN PHIN

Hội nghị nghe báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Theo đó, 59 người được cử tri nơi cư trú tín nhiệm 100%, 6 người đạt tỷ lệ từ 98,24% đến 98,82%. Không có người ứng cử được cử tri nơi cư trú đề nghị kiểm tra, xác minh. Có 9 người gửi đơn xin rút tên ứng cử.

Qua thảo luận, xem xét tại hội nghị hiệp thương lần ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành thống nhất cho 8/9 người có đơn được rút khỏi danh sách ứng cử HĐND huyện. Qua biểu quyết, 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất lập danh sách chính thức 57 người ứng cử để bầu 34 đại biểu HĐND huyện.

TAGS

Tây Giang, Nông Sơn hiệp thương lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện

HIỀN THÚY - VINH ANH - THU PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 14.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba nhằm thảo luận, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Quảng Nam có 1.701 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sở Nội vụ Quảng Nam - cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết, đến ngày 3.3.2021, UBBC các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử.

Thăng Bình chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử

VIỆT QUANG |

Ngày 8.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) theo đúng quy định của pháp luật.

Chuẩn bị cho bầu cử: Điện Bàn đáp ứng tiến độ

CÔNG TÚ |

Tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Điện Bàn đáp ứng về thời gian, nhiều nội dung được thực hiện sớm hơn nhưng vẫn đảm bảo theo quy định.

Quảng Nam đề nghị bầu cử sớm ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang

VINH ANH |

(QNO) - Căn cứ Điều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, căn cứ đề nghị của Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang, Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa có tờ trình gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định về việc tổ chức bầu cử sớm hơn ngày quy định (sớm hơn 1 tuần - ngày 16.5.2021) tại 24 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã biên giới của huyện Nam Giang.

Tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho phóng viên các cơ quan báo chí

TÂM ĐAN |

(QNO) - Sáng nay 6.4, Hội Nhà báo Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.