Núi Thành lập danh sách sơ bộ 65 người ứng cử đại biểu HĐND

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 18.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Núi Thành khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

 

Tính đến ngày 11.3.2021, cả 50 tổ chức, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã thực hiện đúng quy trình, quy định và giới thiệu đủ 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong đó, nữ chiếm tỉ lệ 43,28%, người ngoài đảng 11,94%, trẻ tuổi (dưới 40): 43,28%, người dân tộc thiểu số: 1,49%, tôn giáo: 1,49%, tái cử: 25,37%. Tất cả người được giới thiệu ứng cử đều được cử tri nơi công tác nhận xét, đánh giá và tín nhiệm cao. Đến 17h ngày 14.3.2021, Ủy ban bầu cử huyện Núi Thành đã bàn giao đầy đủ hồ sơ người ứng cử. Qua thảo luận, xem xét có 2 trường hợp không đảm bảo độ tuổi quy định, tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thỏa thuận, quyết định lập danh sách sơ bộ 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Núi Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Núi Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2021-2026) theo quy định.

TAGS