Phát huy mọi nguồn lực để phát triển miền núi

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 1.7, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 (khóa XXII), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng tây của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy. Ảnh: A.N

Từ báo cáo của Tỉnh ủy có thể thấy, thời gian qua, mặc dù công tác phát triển kinh tế - xã hội miền núi được thực hiện một cách đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật, song vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục chú trọng, nhất là về công tác giảm nghèo. Vì thế, để miền núi có cơ hội phát triển mới, bên cạnh tập trung mọi nguồn lực, các cơ chế chính sách cũng cần được nghiên cứu phù hợp theo chiến lược đầu tư các nhóm dự án mới, trên cơ sở định hướng phát triển miền núi toàn diện trong thời gian đến với mục tiêu, quyết tâm giảm nghèo bền vững.

Tập trung nguồn lực

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh tập trung nguồn vốn đầu tư khá cao cho khu vực miền núi với hơn 9.350 tỷ đồng, chiếm 36,59% tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh. Một số chương trình trọng điểm đầu tư phát triển miền núi theo các nhóm dự án thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, thông qua việc sắp xếp bố trí dân cư và phát triển sản xuất đã góp phần tích cực cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, đảm bảo an ninh - quốc phòng…

Thực tế, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05, bằng sự nỗ lực của hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội khu vực miền núi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật là công tác quy hoạch, bố trí và sắp xếp dân cư, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân trong điều kiện thiên tai, bão lũ liên tục hoành hành. Đến cuối năm 2020, miền núi đã sắp xếp, di dời chỗ ở cho hơn 6.900 hộ dân khỏi vùng thiên tai, nguy cơ sạt lở, rừng phòng hộ… đến nơi ở mới an toàn với tổng kinh phí 385 tỷ đồng.

Từ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy đã giúp miền núi ổn định việc sắp xếp dân cư, đảm bảo an toàn trước thiên tai. Ảnh: A.N
Từ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy đã giúp miền núi ổn định việc sắp xếp dân cư, đảm bảo an toàn trước thiên tai. Ảnh: A.N

Các chính sách đầu tư cho miền núi cũng được tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế; hạ tầng cơ sở; các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trồng rừng gỗ lớn; phát triển du lịch… Như chính sách giảm nghèo bền vững, trong 5 năm qua đã huy động nguồn vốn hơn 1.616 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo cho miền núi.

Trong đó, riêng chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững của tỉnh gần 193 tỷ đồng giúp hỗ trợ cho 8.566 hộ nghèo và 4.860 hộ cận nghèo. Nhờ vậy, đời sống người dân được cải thiện rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi. Đến cuối năm 2020, miền núi còn 15.357 hộ nghèo, tỷ lệ 18,09% (giảm 22,76% so với cuối năm 2015).

Diện mạo hạ tầng cơ sở của miền núi được đầu tư đồng bộ từ các chính sách lồng ghép của tỉnh thời gian qua. Ảnh: A.N
Diện mạo hạ tầng cơ sở của miền núi được đầu tư đồng bộ từ các chính sách lồng ghép của tỉnh thời gian qua. Ảnh: A.N

Cơ hội cho miền núi

Xác định phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, từ nguồn ngân sách phân bổ theo Nghị quyết 05, các địa phương miền núi đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, xây dựng các nhóm dự án động lực về phát triển kinh tế, sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới… Đây được xem là chiến lược “tổng lực”, mở ra cơ hội để miền núi phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, thời gian qua, ngoài đầu tư phát triển kinh tế, ngân sách của tỉnh đã hỗ trợ miền núi trong tổ chức thực hiện việc rà soát quy hoạch các điểm dân cư, vùng phân bố dân cư thưa thớt, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt và nguy cơ cao về thiên tai để sắp xếp dân cư ổn định, phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, khu vực miền núi có 29/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100% so với Nghị quyết 05 đề ra.

Người dân miền núi khai thác dược liệu nông sản dưới tán rừng sau thời gian đầu tư mở hướng phát triển kinh tế mới. Ảnh: A.N
Người dân miền núi khai thác dược liệu, nông sản dưới tán rừng sau thời gian đầu tư mở hướng phát triển kinh tế mới. Ảnh: A.N

Ngoài ra, từ việc lồng ghép, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đã giúp đồng bộ hóa hạ tầng cơ sở, từng bước phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với du lịch tại các địa phương. Trên cơ sở nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng, các dự án đầu tư phát triển dược liệu, trồng rừng gỗ lớn... cũng dần phát huy giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân miền núi trên hành trình giảm nghèo bền vững.

“Để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, bên cạnh tập trung thực hiện tốt các nhóm dự án bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, cần tiếp tục thực hiện tốt sắp xếp dân cư, ổn định chỗ ở phòng tránh thiên tai và biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế rừng, dược liệu, lâm sản ngoài gỗ; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, sản phảm OCOP gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao và phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm về giao thông, thủy lợi, công nghệ thông tin...” - đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

TAGS

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (khóa XXII): Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và các nghị quyết

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 1.7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ tư (khóa XXII) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Chọn lại cách sắp xếp dân cư miền núi

PHƯƠNG GIANG - ĐĂNG NGỌC |

Không phải đến bây giờ, yếu tố “phòng chống thiên tai” mới được nhắc đến trong câu chuyện sắp xếp, bố trí dân cư miền núi. Nhưng có điều cần nhìn nhận là sau đợt mưa lũ chưa từng có tiền lệ gây hậu quả nặng nề vào cuối năm 2020, thực tiễn đã và đang đặt ra đòi hỏi nghiêm cẩn hơn về việc tính toán sắp xếp dân cư cho miền núi sao cho bền vững khi những định kiến về “vùng an toàn” đều bị xô đổ sau nhiều thảm họa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: "Cần tạo đột phá về giảm nghèo bền vững"

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 15.4, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXII) đã bế mạc sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Tìm hướng giảm nghèo cho miền núi - Bài cuối: Xây dựng chính sách từ thực tiễn

DIỄM LỆ - ALĂNG NGƯỚC |

Hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,87% vào năm 2025 là một thử thách lớn đối với Quảng Nam. Con số này đạt hay không chủ yếu phụ thuộc vào khu vực miền núi. 

Cơ chế phát triển miền núi, hợp tác xã, kinh tế vườn phải tập trung, tránh dàn trải

VINH ANH |

Hôm qua 13.4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để thảo luận các nội dung trình Kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh khóa X, gồm: cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Nam; đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam; cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025.

Tìm hướng giảm nghèo cho miền núi - Bài 2: Tác động từ gốc

DIỄM LỆ - ALĂNG NGƯỚC |

Cách làm phải tác động từ gốc của cái nghèo mới mang lại hiệu quả vững bền. Và nguồn lực giảm nghèo vẫn là câu chuyện được các địa phương quan tâm trong giai đoạn tiếp theo, khi chuẩn nghèo được nâng lên mức cao hơn.

Tìm hướng giảm nghèo cho miền núi - Bài 1: Không dễ thoát nghèo bằng chính sách

DIỄM LỆ - ALĂNG NGƯỚC |

Ngày 27.4.2016, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02 về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 5 năm qua, cùng với các cơ chế, chương trình của trung ương, chính sách này đã tác động tích cực, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn cao hơn so với cả nước (năm 2020 Quảng Nam còn 5,23%, cả nước còn 2,84%). Bình quân tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh “bị kéo” cao bởi khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn còn đến 18,09% số hộ nghèo. Vì vậy, khu vực này cần nguồn lực lớn hơn nữa để thực hiện đạt kết quả mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn tiếp theo.