BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

NGUYÊN ĐOAN |

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vừa được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại diện các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh: N.Đ
Đại diện các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh: N.Đ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, kết quả của hội nghị là cơ sở để MTTQ Việt Nam triển khai các bước tiếp theo nhằm lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín để nhân dân bầu đại biểu tham gia Quốc hội và HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông qua đó phát huy quyền dân chủ và làm chủ của nhân dân.

Bầu 7 đại biểu Quốc hội

Ngày 26.1.2021, tại Công văn số 651, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức phân bổ số lượng, cơ cấu và thành phần ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Nam. Theo đó, tổng số ĐBQH tỉnh khóa XV được bầu là 7 đại biểu, giảm 1 đại biểu so với khóa XIV. Trong đó, có 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đối với đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu, gồm: 1 lãnh đạo chủ chốt tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu đoàn thanh niên; và 1 đại biểu do địa phương giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, sản xuất kinh doanh…

Thông tin đến đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử là 2 người (thuộc dân tộc Cơ Tu); phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người; đại biểu ngoài Đảng 1 người; đại biểu tái cử 3 người.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều thống nhất với cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH tỉnh khóa XV. Quảng Nam có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, để đảm bảo mỗi đơn vị bầu cử có số dư 2 theo quy định, do đó, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 13 người để cử tri tỉnh bầu chọn 7 người tham gia ĐBQH khóa XV. Riêng về cơ cấu quy định ĐBQH tỉnh khóa XIV tái cử 3 người, hội nghị đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có sự điều chỉnh cho phù hợp vì thực tiễn Quảng Nam chỉ còn 2 đại biểu đang sinh hoạt, công tác trên địa bàn.

Giải trình rõ thêm các vấn đề thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca nhấn mạnh, tinh thần của Quảng Nam là tập trung lựa chọn 10 người đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu cho cử tri tỉnh bầu chọn được người thật sự tiêu biểu tham gia hoạt động ĐBQH khóa XV. Đồng thời khẳng định, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử ĐBQH và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Có ít nhất 35% nữ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca lưu ý, kinh nghiệm từ các kỳ bầu cử trước cho thấy, vấn đề cần quan tâm nhất là việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Vì hội nghị này sẽ quyết định người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Nếu tổng số cử tri tham dự không bày tỏ sự tín nhiệm từ 50% trở lên thì không thể đưa vào danh sách ứng cử chính thức được. Còn việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác thì dễ hơn.

Tính đến ngày 31.12.2020, Quảng Nam có hơn 1,5 triệu dân, dự kiến số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 57 đại biểu (giảm 3 đại biểu so với nhiệm kỳ vừa qua). Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh với 23 đơn vị bầu cử. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đại diện các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất số lượng 95 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Đáng chú ý, trong các tiêu chí đưa ra, Thường trực HĐND tỉnh xác định đảm bảo có ít nhất 35% trong danh sách chính thức được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là phụ nữ. Phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là 30% trong tổng số đại biểu HĐND tỉnh (17 người).

Theo ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đây là tiêu chí khó. Để đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung làm tốt các nội dung tổ chức hoạt động bầu cử, nhất là để ứng cử viên nữ thực hiện vận động cử tri bầu chọn mình tham gia đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

“Sau khi có danh sách chính thức những người ứng cử, chúng tôi sẽ có cuộc tập huấn về xây dựng chương trình hành động và các vấn đề liên quan đến công tác vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng hết sức quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cử tri bầu chọn ứng cử viên nữ tham gia đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo đạt tỷ lệ 30% như đề ra” - ông Ca nói.

TAGS