Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm

T.S |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 13 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khóa X.

Không chỉ nâng cao năng lực cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng đến chủ động phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm, vi phạm pháp luật; có biện pháp bảo vệ người phát hiện, tố cáo hành vi phạm tội, nhất là tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác phòng chống tội phạm.

Từng cấp, từng ngành phải xác định công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài; phải thực hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm; lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính; lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi phạm tội.

Cùng với đề cao trách nhiệm “nêu gương”, nhất là người đứng đầu, trong thực thi nhiệm vụ, các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Các cấp phát huy vai trò của lực lượng tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phản ánh khách quan, toàn diện gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là trên mạng xã hội.

Các ngành, đơn vị, lực lượng chức năng tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh; tội phạm về ma túy; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, kinh doanh đa cấp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; tội phạm về môi trường; tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người; tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em.

Từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm theo hướng tinh gọn, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

TAGS