Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 18.7, dự và phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh (khóa X), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận và ra quyết định các vấn đề quan trọng, đưa Quảng Nam phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh (khóa X) diễn ra sáng nay 18.7. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh (khóa X) sáng nay 18.7. Ảnh: N.Đ

Qua nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, việc thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, những kết quả nổi bật đạt được có đóng góp tích cực, rất quan trọng của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

“HĐND tỉnh cũng đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, trong đó có những chính sách phạm vi rộng, nhiều đối tượng thụ hưởng, tác động lớn đến phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tạo nên những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá.

Phân tích về những diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, đây là bối cảnh cần quan tâm để có quyết sách đúng đắn nhằm phát triển tỉnh Quảng Nam bền vững.

Ngoài các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của tỉnh đề ra trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý, các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Đặc biệt, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để cụ thể hóa vào nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm sát với thực tiễn, dễ thực hiện, dễ kiểm tra giám sát, thực hiện tốt, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, khẳng định hơn nữa vai trò của HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh (khóa X). Ảnh: N.Đ
Đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: N.Đ

Cùng với đó, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình trọng điểm; khẳng định và phát huy vai trò trụ cột của khu vực công nghiệp - xây dựng trong tăng trưởng kinh tế; triển khai hiệu quả chương trình mở cửa, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Nam.

Triển khai kịp thời, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương hoàn thành các quy hoạch trên địa bàn tỉnh, các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tập trung nguồn lực để khắc phục dứt điểm hậu quả thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị, tài nguyên - môi trường, khoáng sản; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành thu chi ngân sách; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách, tăng tỷ trọng nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các cấp, các ngành cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn trong thực hiện cải cách hành chính theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu…

“Mỗi vị đại biểu HĐND cần gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử. Thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

TAGS

Kinh tế khởi sắc - khẳng định sự thích nghi và xu thế phục hồi

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 18.7, HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc Kỳ họp thứ 9 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự khai mạc kỳ họp.