Phước Sơn: Trang bị nghiệp vụ giám sát của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát cộng đồng

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 17.9, Ban Chỉ đạo đề án 1254 của UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2021 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng ban công tác mặt trận 45 khu dân cư trên địa bàn huyện.

Các học viên được hướng dẫn quy trình giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng; những nghiệp vụ cụ thể liên quan đến quá trình giám sát và trao đổi, giải đáp về những vấn đề từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đề án 1254 của UBND tỉnh, việc tập huấn lần này nhằm giúp cho các thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hệ thống lại quá trình tiến hành giám sát đối với các công trình, dự án, hoạt động tại địa bàn dân cư; trang bị thêm kỹ năm để đảm bảo một cuộc giám sát ở cơ sở được thực hiện bài bản, chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật.

Đề án 1254 của UBND tỉnh về “Tăng cường năng lực giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021” được HĐND tỉnh thông qua vào cuối năm 2016.

Ban Chỉ đạo đề án 1254 cho biết, năm 2020, Ban thanh tra nhân dân của 241 xã, phường, thị trấn trên địa tỉnh đã tổ chức 303 cuộc giám sát; qua đó đã kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý 60 vụ việc.

Trong khi đó, 898 Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã triển khai giám sát đối với 898 công trình, dự án tại cơ sở; qua đó đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 139 vụ việc; thu hồi 22.555m2 đất và gần 200 triệu đồng.