Qua thanh tra, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính 1.144 tập thể và cá nhân

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 29.6, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành 5 năm (2015 - 2019) và phát động phong trào thi đua yêu nước toàn ngành giai đoạn 2020 - 2025; sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Thanh tra tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2019. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Thanh tra tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2019. Ảnh: N.Đ

Thanh tra tỉnh cho biết, trong 5 năm qua, toàn ngành thực hiện 839 cuộc thanh tra hành chính (tăng 162 cuộc so với 5 năm trước), phát hiện sai phạm hơn 345 tỷ đồng, 23.214.279m2 đất. Theo đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 186,6 tỷ đồng và 10.295.464m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ, xử lý khác gần 159 tỷ đồng và 12.918.815m2 đất, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 153 tỷ đồng và 7.643.169m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính 1.144 cá nhân và tập thể có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra xử lý 4 vụ/4 người.

Toàn ngành cũng thực hiện 16.936 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện và xử lý nhiều đơn vị, cá nhân sai phạm, kiến nghị thu hồi, xử phạt vi phạm hành chính, giảm trừ giá trị quyết toán hơn 105 tỷ đồng, tịch thu nhiều tang vật vi phạm hành chính; kiến nghị các cấp, các ngành, đơn vị chấn chỉnh, sửa đổi nhiều văn bản quản lý.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành, tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong việc thi hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, các tổ chức thanh tra của ngành triển khai thực hiện 451 cuộc thanh tra, kiểm tra (tăng 88 cuộc so với cùng kỳ trước). Các tổ chức thanh tra đã chú trọng việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Thanh tra huyện Duy Xuyên và Nam Giang - hai đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các địa phương miền núi và đồng bằng năm 2019. Ảnh: N.Đ
Tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Thanh tra huyện Duy Xuyên và Nam Giang - hai đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các địa phương đồng bằng và miền núi năm 2019. Ảnh: N.Đ

Từ kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do toàn ngành phát động, tập thể, cán bộ, công chức của ngành được Chủ tịch nước trao tặng 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Cờ thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ, 25 Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ, 8 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua như Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

TAGS