Quảng Nam đặt mục tiêu đón 12 triệu lượt khách vào năm 2025

N.ĐOAN |

(QNO) - Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy (khóa XXII) về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu đến năm 2025 đón 12 triệu lượt khách du lịch; trong đó, khách quốc tế chiếm 50%. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng.

Chiều nay 25.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân quán triệt các đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh các Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XXII). Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân quán triệt các nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh. Ảnh: N.Đ

Chiều nay 25.5, theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh các nội dung Nghị quyết số 13, ngày 20.7.2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 11, ngày 20.7.2021 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đáng chú ý, quán triệt Nghị quyết số 13, ông Trần Văn Tân cho biết: Quảng Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đón khoảng 12 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 50%. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng. Lao động trực tiếp trong ngành du lịch 23.000 người; trong đó, khoảng 75% lao động qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ. Tổng cơ sở lưu trú du lịch đạt 1.000 cơ sở với 22.000 phòng.

Nêu ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu này, theo ông Trần Văn Tân, toàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để phát triển du lịch; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại doanh nghiệp, khu - điểm du lịch, tạo điểm đến an toàn cho du khách.

Đổi mới nhận thức, tư duy phát triển du lịch, với nhận thức đầy đủ du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính chất ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo động lực thúc đẩy các ngành khác phát triển. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm về phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường và xu thế hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tỉnh xây dựng Phương án phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Lập và triển khai các quy hoạch, đề án hoặc điều chỉnh các quy hoạch, gắn quy hoạch các khu - điểm du lịch với quy hoạch đô thị, dân cư. Định hướng phát triển du lịch kết hợp phía bắc, phía nam, phía tây của tỉnh, liên kết phát triển du lịch với Đà Nẵng, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận nhằm hình thành các tuyến/tour vòng tròn du lịch trong tỉnh và Quảng Nam với các tỉnh, thành phố trong vùng liên kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh các Nghị quyết số 06 và Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy (khóa XXII) chiều 25.5. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn quán triệt các nghị quyết. Ảnh: N.Đ

Nhằm tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, quảng bá và xúc tiến du lịch, tỉnh đầu tư cho công tác nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và dự báo tình hình, định hướng phát triển du lịch; tổ chức điều tra, dự báo xác định đóng góp của ngành du lịch Quảng Nam vào GRDP của tỉnh.

Tập trung thu hút lựa chọn các phân khúc thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày. Tổ chức các chương trình kích cầu du lịch, các hoạt động, sự kiện thu hút khách du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch đến thị trường nội địa khi chưa mở cửa lại thị trường quốc tế.

Cùng với đó, tăng cường nguồn lực xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Nam ở nước ngoài; trong đó, tập trung thị trường khách truyền thống như châu Âu, châu Úc, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á, Đông Nam Á... Đăng cai tổ chức các sự kiện du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế...

Theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Trần Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh các nội dung Nghị quyết số 06, ngày 4.5.2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 12, ngày 20.7.2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng thực hiện một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

TAGS