Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng và trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo VOV |

(QNO) - Chiều nay 28.7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu ấn nút thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Đại biểu ấn nút thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Ảnh: quochoi.vn

Tại phiên làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn; Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu công bố cho thấy Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn theo danh sách được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình, gồm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Các nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm các chức vụ được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên (gồm cả Thủ tướng Chính phủ), trong đó 4 Phó Thủ tướng dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; khoa giáo - văn xã.

4 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021.    

2. Ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021.        

18 Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Ông Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7. Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

9. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2016 - 2021.        

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12. Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

14. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2016 - 2021.

15. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16. Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

17. Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

18. Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Ông Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TAGS

Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

Theo VOV |

(QNO) - Quốc hội khóa XV tiếp tục tín nhiệm bầu ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo VTV |

(QNO) - Quốc hội khóa XV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Theo VOV |

(QNO) - Ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội khóa XIV được Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.