Quy định màu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

NAM PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa ban hành công văn quy định màu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18.1.2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh quy định màu phiếu bầu cử trên địa bàn tỉnh như sau: Phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV là màu hồng; phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là màu vàng; phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 là màu xanh; phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 là màu trắng.

TAGS