Tam Kỳ tuyên dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu

X.PHÚ |

Ngày 9.7, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2019). 

Báo cáo của UBND thành phố cho biết, thời gian qua, phong trào Thi đua yêu nước trên địa bàn diễn ra sôi nổi. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao; các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo… lan tỏa rộng rãi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động đều được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc điển hình được các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, thành phố khen thưởng.

Với thành tích đạt được trong giai đoạn 2015 - 2019, TP.Tam Kỳ có 1 đơn vị được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua, 19 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

TAGS