Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 27.10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 54 ngày 22.5.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp của liên ngành tư pháp tỉnh.

 
 
 

Hội nghị đánh giá, việc ban hành Chỉ thị số 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý nghĩa rất quan trọng, tạo chuyển biển tích cực trong nhận thức, sự đồng thuận và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan tư pháp.

Quá trình thực hiện có sự theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương đối với công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đã giúp cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh ngày càng toàn diện, hiệu quả.

Đặc biệt, sự tham gia lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy một số địa phương đã giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của liên ngành tố tụng trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm...

TAGS