Tập trung bố trí, sắp xếp 14 cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều 17.12, Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Dương Văn Phước – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Thị Bảo Trinh – Bí thư Thị đoàn Điện Bàn có cuộc làm việc nghe Sở Nội vụ báo cáo về kết quả thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng dự cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh với Sở Nội vụ chiều 17.12. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh với Sở Nội vụ chiều 17.12. Ảnh: N.Đ

Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quảng Nam sắp xếp xã Quế Cường với xã Phú Thọ để thành lập mới xã Quế Mỹ (với 81,05% cử tri đồng ý); sắp xếp xã Quế Bình với thị trấn Tấn An để thành lập mới thị trấn Tân Bình (với 90,92% đồng ý); sắp xếp xã Quế Phước với Quế Ninh thành lập xã Ninh Phước (với 81,05% cử tri đồng ý).

Như vậy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh giảm còn 241 xã, phường, thị trấn (giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây). Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mới, xã Quế Mỹ đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số; hai đơn vị hành chính xã Ninh Phước và thị trấn Tân Bình đạt chuẩn về diện tích, không đạt tiêu chuẩn về dân số.

Theo Sở Nội vụ, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thì dôi dư 58 cán bộ, công chức. Theo đề án sắp xếp, các địa phương sẽ phải bố trí sắp xếp dôi dư theo lộ trình đến hết năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngoài xã Quế Mỹ đã hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư; thị trấn Tân Bình (còn 2 cán bộ, công chức dôi dư) và xã Ninh Phước (còn 12 cán bộ, công chức dôi dư) chưa bố trí hết số lượng cán bộ, công chức dôi dư.

Sở Nội vụ nhìn nhận, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đi đôi với việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức ở địa phương với lộ trình hai năm là chưa phù hợp. Các địa phương nằm trong diện sắp xếp đơn vị hành chính đã thực hiện tuyển dụng công chức năm 2018, nên số lượng định biên còn lại không nhiều. Cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức có tuổi đời trẻ, có trình độ chuyên môn phù hợp, do đó, không thể thực hiện tinh giản biên chế theo các quy định khác.

Qua 3 cuộc giám sát tại cơ sở và làm việc với Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước cho rằng, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 hoàn thành đạt yêu cầu đề ra. Thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tỉnh, các cấp chính quyền địa phương có đơn vị hành chính phải thực hiện sắp xếp và vai trò tham mưu của Sở Nội vụ.

Sau khi sắp xếp, cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự đồng thuận cao, dù ban đầu cũng có lời ra tiếng vào, đã khẳng định chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là đúng đắn, phù hợp. Các đơn vị hành chính mới sớm đi vào hoạt động ổn định, công tác an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được quan tâm chăm lo.

Cho rằng, việc giải quyết cán bộ, công chức dôi dư sau khi thành lập mới đơn vị hành chính cấp xã còn chậm, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước đề nghị, Sở Nội vụ tiếp tục hỗ trợ, kiến nghị cấp thẩm quyền có giải pháp giải quyết các trường hợp cán bộ, công chức dôi dư của Nông Sơn, Hiệp Đức, ổn định tổ chức bộ máy, nâng hiệu quả hoạt động.

Đây là vấn đề về con người nên cần được hết sức quan tâm, đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính đạt hiệu quả, ghi nhận công sức cống hiến và ổn định tư tưởng của cán bộ, công chức trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở thời gian tới.

TAGS