Tập trung chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND, Uỷ ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, đơn vị thi công trên địa bàn tỉnh về chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Để tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chuẩn bị các nội dung để tổ chức tốt ngày bầu cử; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nghiêm túc, gương mẫu trong việc bầu cử. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức công tác bầu cử.

Các doanh nghiệp, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cơ sở khẩn trương rà soát, thực hiện tốt các công việc sau đây: Tạo điều kiện cho người lao động lưu trú (tạm trú), làm việc tại công trường, đơn vị sản xuất, doanh nghiệp đi bầu cử đảm bảo số lượng, nghiêm túc. Trang trí, tuyên truyền bầu cử (cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động trực quan,…) tại doanh nghiệp, công trường, khu vực sản xuất thi công đảm bảo trang trọng, tạo không khí sôi nổi trong lao động, sản xuất. Tổ chức thi công trên công trường hợp lý, đặt biển báo công trường, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động khu vực thi công.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; thông báo, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ chào mừng cuộc bầu cử từ ngày 17.5.2021 đến hết ngày 23.5.2021. Thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị thi công để thực hiện các yêu cầu nêu trên; tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện đúng mục đích đề ra. Chỉ đạo Ủy ban bầu cử địa phương rà soát các mặt công tác phục vụ bầu cử, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các công việc ở Tổ bầu cử kịp thời; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

TAGS