Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian diễn ra bầu cử

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian diễn ra bầu cử.

UBND tỉnh yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2080 ngày 13.4.2021 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tập trung kiểm tra, rà soát từng vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài để giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng công dân tập trung đông người tại các cơ quan nhà nước trong thời gian diễn ra bầu cử; tổng hợp kết quả thực hiện gửi Thanh tra tỉnh để báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo trước ngày 22.5.2021.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tham mưu giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật; đối với vụ việc có tình tiết phức tạp được UBND tỉnh giao, khẩn trương kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

TAGS