Tập trung rà soát đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử

ALĂNG NGƯỚC |

Hôm qua 18.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã vùng cao, biên giới của huyện Tây Giang và Đông Giang. 

 

Theo báo cáo, toàn huyện Tây Giang có 63 tổ bầu cử với gần 14.000 cử tri, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu. Đến nay, cùng với đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng đến với người dân, chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tập huấn liên quan đến công tác bầu cử cho cán bộ xã, thôn, những người trực tiếp giúp việc của huyện.

Đồng thời triển khai hoàn tất niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn dân cư. Ngoài ra, các phương án “kép” về phòng chống dịch Covid-19 cũng được địa phương lồng ghép trong các đợt tuyên truyền, nhất là tại các xã biên giới.

Trực tiếp kiểm tra tại các điểm được chọn tổ chức bỏ phiếu tại khu dân cư các xã biên giới Ch’Ơm, Tr’Hy (Tây Giang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang biểu dương những nỗ lực của địa phương trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử.

Đồng thời nhấn mạnh, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội chung của toàn dân, bên cạnh tập trung rà soát công tác đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang trí tại các điểm bầu cử, cần chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền để người dân kịp thời nắm bắt thông tin về ngày diễn ra cuộc bầu cử. Thường xuyên rà soát tại các điểm bầu cử nhằm kịp thời phát hiện và chỉnh sửa, bổ sung thiếu sót nếu có.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang có buổi kiểm tra thực tế tại các điểm bỏ phiếu bầu cử và làm việc với lãnh đạo huyện Đông Giang về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn. 

TAGS