Tây Giang, Nông Sơn hiệp thương lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện

HIỀN THÚY - VINH ANH - THU PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 14.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba nhằm thảo luận, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Hội nghị đã báo cáo kết quả hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Theo đó có 60 người được giới thiệu lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại 22/22 thôn, các hội nghị diễn ra dân chủ, công bằng, cử tri góp ý kiến cởi mở, thẳng thắn, khách quan. Kết quả, 6 người đạt tỷ lệ tín nhiệm 70 - 80%, 10 người đạt 81 - 90%, 30 người đạt 91 - 99% và 14 người đạt 100%.

Tại hội nghị hiệp thương lần ba, đại biểu tiến hành thảo luận, lựa chọn, biểu quyết thống nhất 100% danh sách 50 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện. Tại hội nghị hiệp thương lần hai thống nhất giới thiệu 60 người ứng cử, tuy nhiên qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 4 người có số phiếu tín nhiệm thấp, ngoài ra 6 người tự nguyện viết đơn xin rút tên ứng cử.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 48 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Kết quả, 48/48 người ứng cử được cử tri tín nhiệm 100%. Không có trường hợp cần phải xác minh, trả lời ý kiến.

Đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu HĐND được Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định, hội nghị hiệp thương lần ba đã thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Nông Sơn.

TAGS

Quảng Nam có 1.701 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sở Nội vụ Quảng Nam - cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết, đến ngày 3.3.2021, UBBC các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử.

Thăng Bình chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử

VIỆT QUANG |

Ngày 8.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) theo đúng quy định của pháp luật.

Chuẩn bị cho bầu cử: Điện Bàn đáp ứng tiến độ

CÔNG TÚ |

Tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Điện Bàn đáp ứng về thời gian, nhiều nội dung được thực hiện sớm hơn nhưng vẫn đảm bảo theo quy định.

Quảng Nam đề nghị bầu cử sớm ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang

VINH ANH |

(QNO) - Căn cứ Điều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, căn cứ đề nghị của Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang, Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa có tờ trình gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định về việc tổ chức bầu cử sớm hơn ngày quy định (sớm hơn 1 tuần - ngày 16.5.2021) tại 24 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã biên giới của huyện Nam Giang.

Tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho phóng viên các cơ quan báo chí

TÂM ĐAN |

(QNO) - Sáng nay 6.4, Hội Nhà báo Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.