Thành lập nhiều tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam hiện có hơn 8.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, trong đó có 27 DN có vốn nhà nước. Đến nay, 5 cấp ủy huyện thành lập được ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước và đã vận động thành lập được 2 tổ chức đảng, 57 tổ chức công đoàn, 3 tổ chức đoàn thanh niên và 2 tổ chức Hội LHTN trong các DN ngoài khu vực nhà nước.

Toàn tỉnh hiện có hơn 80 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong DN với hơn 1.400 đảng viên, gồm 2 TCCSĐ trong các DN tư nhân, 5 TCCSĐ trong công ty TNHH tư nhân, 41 TCCSĐ trong công ty cổ phần tư nhân, 28 TCCSĐ trong công ty TNHH trong đó nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ, 8 TCCSĐ trong các loại hình DN khác.

Đối với tổ chức công đoàn, tính đến hết tháng 10.2021, các DN ngoài nhà nước có 371 tổ chức với 73.740 đoàn viên, trong đó có 289 tổ chức trong các DN trong nước với 28.629 người, 82 tổ chức công đoàn trong DN có vốn đầu tư nước ngoài với 45.111 đoàn viên.

Tổng số tổ chức đoàn thanh niên được thành lập trong các DN thuộc mọi thành phần kinh tế gồm cả DN nhà nước và DN đầu tư trực tiếp nước ngoài là 35 tổ chức với 1.230 đoàn viên, DN có vốn đầu tư nước ngoài là 5 tổ chức với 135 đoàn viên.

Ngoài ra, hầu hết DN trên địa bàn tỉnh chưa thành lập tổ chức hội cựu chiến binh do không đủ điều kiện thành lập theo Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và chưa thành lập được tổ chức hội phụ nữ. Tuy nhiên, hội LHPN cấp huyện thường xuyên phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức chính trị ở cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền trong các DN bằng nhiều hình thức để thu hút, tập hợp lao động nữ, nâng cao nhận thức của nữ lao động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm…

TAGS