Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 15.6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 16 ngày 16.3.2021 của HĐND tỉnh về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình đến dự. 

Việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, có hiệu lực từ ngày 1.7.2021. Ông Dương Văn Phước - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp, bố trí lại tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo tinh gọn, khoa học, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; đi đôi với kiện toàn thống nhất tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, ban hành quy chế hoạt động và các công việc liên quan khác… 

TAGS