Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 19.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và quán triệt một số văn bản của Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh chiều ngày 19.10. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu rõ: Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tạo tiền đề, nền tảng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII ở các cấp.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng là công việc thường xuyên; đồng thời cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị trực tuyến lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng những nội dung tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đặc biệt là nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi được hội nghị truyền đạt. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới” - đồng chí Phan Việt Cường phát biểu.

Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), đồng chí Phan Việt Cường cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao việc cần thiết phải ban hành Quy định mới thay thế Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua.

Dự thảo Quy định mới giữ nguyên 19 điều như Quy định trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp. “Nội dung sửa đổi, bổ sung là những vấn đề cốt lõi quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, của Hiến pháp năm 2013; những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng chống tham nhũng, tiêu cực” - đồng chí Phan Việt Cường thông tin.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cho rằng, Quy định có tính pháp quy cao, nội dung từng quy định phải hết sức cụ thể, chặt chẽ, chính xác, rõ nội hàm, rõ hành vi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và xử lý khi đảng viên vi phạm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để bổ sung, hoàn chỉnh Quy định và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức thực hiện.

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu lần lượt nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng quán triệt Kết luận số 14 ngày 22.9.2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Nghe Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín quán triệt Quy định số 24 ngày 30.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

TAGS