Thống nhất chủ trương xây dựng đền thờ Vua Hùng và chí sĩ yêu nước bằng nguồn xã hội hóa

P.V |

(QNO) - Theo Thông báo số 308 (ngày 23.2.2022) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ trương xây dựng đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và thống nhất tại cuộc họp ngày 21.2.2022.

Đền thờ Vua Hùng TP.Cần Thơ
Đền thờ Vua Hùng TP.Cần Thơ

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn xây dựng đề án cụ thể trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước khi báo cáo Trung ương.

Trong đó, lưu ý việc xây dựng đền thờ phải gắn với quy hoạch chung của tỉnh và theo hướng xã hội hóa.

TAGS