Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

(CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH - VÕ XUÂN CA) |

Kính gửi: Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tỉnh Quảng Nam.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của đồng bào Phật giáo diễn ra trong niềm phấn khởi của nhân dân tỉnh nhà về tình hình dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát, kinh tế - xã hội từng bước được phục hồi, đồng thời vui mừng trước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh; Tăng, Ni, Phật tử trong tỉnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp này, tôi trân trọng gửi đến quý Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp, đón một mùa Phật đản an vui, trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thưa quý vị!

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 tác động nhiều mặt về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, trong đó có hoạt động tôn giáo.

Tuy nhiên, nhờ sự tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong đó có đồng bào Phật giáo tỉnh nhà đã tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng chống dịch, từng bước thích ứng linh hoạt an toàn để phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận sự đóng góp của quý vị chức sắc và đồng bào Phật tử.

Phát huy truyền thống yêu nước, hộ quốc an dân, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thời gian đến với vai trò và uy tín của mình, rất mong quý Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni tiếp tục vận động đồng bào Phật tử tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Kính chúc Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh đón mùa Phật đản an lạc, viên mãn trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TAGS