Thường trực HĐND huyện Phú Ninh: Giám sát góp phần vì sự phát triển

Đ.YÊN - H.CHÂU |

Thông qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh đã kịp thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, góp phần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện Phú Ninh được thực hiện liên tục, chất lượng. Ảnh: Đ.C
Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện Phú Ninh được thực hiện liên tục, chất lượng. Ảnh: Đ.C

Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh - Phan Thanh Thám cho biết, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND được thực hiện thường xuyên trong thời gian qua. Năm 2020, đã giám sát kỹ việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện; quy trình rà soát, quyết định công nhận hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Tam Thái, Tam Đàn; tình hình sử dụng nguồn khuyến công trên địa bàn huyện; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu…

Trong năm 2020, Thường trực HĐND huyện cũng đã tổ chức 12 cuộc giám sát về tình hình thực hiện một số dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; tình hình khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021…

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện thường xuyên kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thăm hỏi động viên tinh thần lực lượng phục vụ tại các chốt kiểm soát và khu vực cách ly do UBND huyện thành lập.

Qua hoạt động giám sát đã đánh giá được tính khả thi của các nghị quyết do HĐND huyện ban hành, giúp cơ quan được giám sát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau các buổi giám sát, khảo sát, các buổi làm việc, Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả giám sát đến các cơ quan liên quan và được UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương khắc phục. Nhìn chung, kết quả hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện đã góp phần thúc đẩy việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, việc chấp hành pháp luật được tập trung và nghiêm túc.

Năm 2021, ngoài hoạt động giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh dự kiến thực hiện 9 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó chú trọng đi sâu vào giám sát lại các công trình xây dựng cơ bản do huyện làm chủ đầu tư; giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; tiến độ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nâng chuẩn huyện nông thôn mới để xây dựng kế hoạch huyện nông thôn mới nâng cao hướng đến huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

“Sau giám sát sẽ tổ chức riêng phiên chất vấn giữa Thường trực HĐND huyện với các cơ quan, đơn vị chuyên môn nhằm đốc thúc, hoàn thành các công trình, dự án còn tồn đọng kéo dài cũng như chấn chỉnh tình trạng giải ngân kém nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương” - ông Phan Thanh Thám cho hay.

TAGS