Thường trực HĐND tỉnh xem xét, góp ý các dự thảo báo cáo trình Kỳ họp thứ IV

T.D |

Hôm qua 25.11, Thường trực HĐND tỉnh có các phiên họp xem xét, góp ý dự thảo các báo cáo sẽ trình HĐND tỉnh (khóa X) xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ IV, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 tới. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì các phiên họp.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì phiên họp sáng 25.11.
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì phiên họp sáng 25.11.

Tại phiên làm việc buổi sáng, Thường trực HĐND tỉnh đã góp ý, thông qua 12 dự thảo báo cáo về tài chính, ngân sách do Sở Tài chính soạn thảo, phân tích, tổng hợp.

Theo đó, các thành viên Thường trực HĐND thống nhất thông qua và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung một số chi tiết (tăng, giảm định mức chi tiêu, phân cấp thu - chi ngân sách…) trong các dự thảo báo cáo, gồm: Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021; Phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính 5 năm (2021 - 2025);

Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021, dự kiến năm 2022 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Quyết toán ngân sách nhà nước; Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và giai đoạn 2016 - 2021;

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; Định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022; Quy định giảm lệ phí, phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; Mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Quảng Nam.

Đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính trong việc thực hiện đầy đủ các dự thảo báo cáo với phân tích rõ ràng, cụ thể về tài chính, ngân sách.

Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp, dự lường tất cả những khoản thu, chi thực tế, các yếu tố lạm phát, trượt giá và những khoản chi bổ sung, bất ngờ xảy ra trong thực tế điều hành ngân sách… trình các ban của HĐND thẩm định và trình Kỳ họp thứ IV, HĐND khóa X, dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 12.2021.

* Chiều cùng ngày Thường trực HĐND tỉnh nghe Sở Kế hoạch - Đầu tư trình bày các báo cáo về đầu tư, kinh tế, xã hội.

Theo phân tích, nhận định sơ bộ của Sở Kế hoạch - Đầu tư, có 4/17 chỉ tiêu năm 2021 sẽ không thể đạt kế hoạch.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, tính đến ngày 24.11.2021 tổng vốn đầu tư đã giải ngân đạt 61,1%. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 sẽ hơn 7.169 tỷ đồng.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2021 - 2025 sẽ dựa vào 23 chỉ tiêu để định lượng sự phát triển với tổng nhu cầu dự kiến khoảng 26.907 tỷ đồng, nhưng khả năng đáp ứng đầu tư các ngành lĩnh vực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này chỉ khoảng 43%.

Ngoài ra, đã soạn thảo các quy định về chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025... với nhiều lĩnh vực ưu đãi đầu tư vượt trội khác nhau.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư rà soát, phân tích, đánh giá thêm các tác động của thực tế, dịch bệnh ảnh hưởng gì đến tăng trưởng kinh tế địa phương, lý giải về khả năng giải ngân vốn đầu công, các kế hoạch, phương án đầu tư công năm 2022 và trung hạn, các nguyên tắc hỗ trợ phát triển các dự án đầu tư xã hội hóa... Sở Kế hoạch - Đầu tư hoàn thiện các dự thảo báo cáo liên quan để trình tại Kỳ họp thứ IV sắp tới. 

TAGS