Tiếp tục nâng chất, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

TRỊNH DŨNG |

(QNO) - Ngày 6.9, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18.3.2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Ảnh: T.D
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Ảnh: T.D
 

Theo thống kê, tính đến 31.12.2018, Quảng Nam có hơn 2.417 tổ hợp tác và 329 hợp tác xã (HTX) với số thành viên của HTX gần 228.000 người. Tổng vốn hoạt động và giá trị tài sản của HTX, liên hiệp HTX hơn 1.705,4 tỷ đồng. Doanh thu bình quân 1 HTX khoảng 2,5 tỷ đồng, lãi bình quân 500 triệu đồng và thu nhập bình quân lao động thường xuyên trong 1 HTX khoảng 40 triệu đồng/năm.

Theo Tỉnh ủy, kể từ khi có nghị quyết, Luật HTX và các văn bản pháp luật liên quan ra đời đã giúp cho HTX xác lập được vị trí trong xã hội, thu hút được lực lượng trẻ có trình độ, tâm huyết tham gia. HTX đóng vai trò quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, tích tụ ruộng đất ở địa phương… So với 15 năm trước, HTX tại Quảng Nam ngày càng đa dạng, đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất lúa giống, mở rộng thêm ngành nghề phi nông nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, tạo dựng niềm tin với xã hội về mô hình HTX…

Tuy nhiên, năng lực nội tại của HTX không đáp ứng yêu cầu. Thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ quản lý đa số tuổi cao, nặng tư duy HTX kiểu cũ, thiếu năng động thị trường, cơ sở vật chất xuống cấp, công nghệ sản xuất lạc hậu… vẫn là vấn nạn không dễ thay đổi. Số tổ hợp tác, HTX tiêu biểu hiệu quả ít. Chất lượng, hiệu quả hoạt động và lợi ích đem lại cho thành viên còn thấp. Sự gắn kết giữa HTX với hộ thành viên thiếu bền chặt… Không thiếu chính sách, cơ chế… nhưng việc triển khai chính sách, bố trí nguồn lực hỗ trợ còn chậm. Số HTX tiếp cận và hưởng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hạn chế, thiếu sự quan tâm hay mỏng về quản lý nhà nước loại hình kinh tế tập thể này…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D
 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các cấp, các ngành cần nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến. Phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố đều xây dựng được mô hình HTX điển hình, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể đến các cấp, các ngành, các địa phương và tầng lớp nhân dân. Chú trọng khắc phục những biểu hiện không đúng, lệch lạc, không thấy đầy đủ vai trò, vị trí của khu vực HTX trong phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành liên quan nghiên cứu tham mưu đề xuất HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách mới hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX phù hợp với xu thế phát triển chung và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Tạo điều kiện hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác tiếp cận hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành.

Các HTX phải thích ứng với những cơ chế mới, thị trường mới. Mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, là cầu nối thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Các HTX cần tăng cường tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của HTX trên Trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh. Tích cực tìm kiếm, kêu gọi các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào HTX để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các HTX…

UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể 15 năm qua. Ảnh: T.D
UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể 15 năm qua. Ảnh: T.D
 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tin tưởng sau hội nghị này các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội sẽ phối hợp thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển mạnh mẽ hơn, phát huy tối đa vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh…

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể 15 năm qua.

TAGS