ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII của đồng chí Phan Việt Cường

BÍ THƯ TỈNH ỦY PHAN VIỆT CƯỜNG |

(QNO) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều nay 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bế mạc. Đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu tại phiên bế mạc đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: P.V
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: P.V
Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa Đại hội!

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, tham luận, thảo luận sôi nổi, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết và thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XXI, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội khẳng định những thành quả to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, phân tích sâu sắc nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, bổ sung, làm phong phú thêm các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXI. Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đan xen, từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu thị sự thống nhất cao với mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. Đây chính là sản phẩm trí tuệ, thể hiện quyết tâm chính trị cao, niềm tin, trách nhiệm, ý chí, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh đối với sự phát triển đi lên của Quảng Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII đủ 53 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đủ uy tín, năng lực, khả năng quy tụ để đảm nhận trọng trách lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội tin tưởng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy và bồi đắp thêm những bài học kinh nghiệm quý báu, truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, luôn xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, xứng đáng đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Clip toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội của đồng chí Phan Việt Cường. (Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN)

Với những kết quả tốt đẹp đó, chúng ta tự hào khẳng định rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội hôm nay tạo tiền đề hết sức quan trọng, là nguồn động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực vươn lên vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Quảng Nam thời gian đến.

Thưa Đại hội!

Trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các ban xây dựng Đảng Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng và Văn phòng Trung ương Đảng; sự giúp đỡ, góp ý kịp thời, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, hơn một năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh nhà đã quan tâm theo dõi, ủng hộ và đóng góp tâm huyết vào các văn kiện trình Đại hội. Đại hội xin trân trọng ghi nhận, cảm ơn sâu sắc những tình cảm hết sức quý báu đó.

Đại hội xin bày tỏ tình cảm tốt đẹp và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội xin bày tỏ tình cảm tốt đẹp và lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng anh em, tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa; những người con quê hương Quảng Nam; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI; đại diện các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại tỉnh; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân đã về dự Đại hội và chung vui với Đảng bộ.

Đại hội hoan nghênh và chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình của Trung ương và địa phương đã đến dự, đưa tin và tuyên truyền kịp thời về Đại hội.

Đại hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc từ các phong trào thi đua, các công trình, phần việc chào mừng Đại hội. Sự tham gia đầy trách nhiệm, làm việc tận tụy, chu đáo của các tiểu ban tham mưu, phục vụ Đại hội và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhân viên phục vụ trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội hôm nay.

Thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội là sự kiện khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường sắp đến với những thời cơ, vận hội mới, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ để đưa Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần đó, Đại hội tin tưởng các đồng chí đại biểu dự Đại hội hôm nay sẽ lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc và trực tiếp là những báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực, là cầu nối quan trọng để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần kịp thời triển khai nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy ý chí, khát vọng, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội thành hiện thực sinh động trong cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của con người xứ Quảng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Thưa Đại hội!

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, tính mạng của Nhân dân, thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần, lời sẻ chia sâu sắc đến các gia đình bị thiệt hại và mong rằng, đồng bào ta đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn này. Đồng thời, Đại hội gửi lời biểu dương tinh thần của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã ngày đêm không quản ngại hiểm nguy để bảo vệ tài sản, tính mạng Nhân dân, tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục huy động mọi lực lượng khắc phục kịp thời bão lụt, ổn định sinh hoạt và đời sống của Nhân dân để trở lại bình thường.

Và hôm nay, Đại hội kết thúc thành công đúng vào Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), thay mặt toàn thể Đại hội, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp, lời cảm ơn chân thành đến các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong và ngoài tỉnh đã và đang đồng hành cùng Quảng Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cám ơn!

TAGS

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII thành công tốt đẹp (clip)

NGUYÊN ĐOAN - THÀNH CÔNG - ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Chiều nay 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành phiên bế mạc. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, đại hội hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Bầu 19 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

N.ĐOAN - T.CÔNG - A.NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiếp tục làm việc theo chương trình.

Nhân dân theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

VINH ANH - LÊ QUÂN |

Sau những ngày mưa tầm tã, sáng qua 12.10, phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra trong thời tiết nắng ráo. Cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh theo dõi phiên khai mạc và đặt kỳ vọng chất lượng cuộc sống sẽ nâng lên, môi trường giáo dục được đầu tư nhiều hơn... từ các quyết sách được đưa ra tại đại hội. 

Những ý kiến tâm huyết gửi đến Đại hội

T.S |

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Xây dựng các tiềm lực quốc phòng, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống

Tiếp tục xây dựng, phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước (*)

T.S |

(Phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại Đại hội)

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

T.S |

(Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khóa XXI), Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày)

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam qua các kỳ đại hội

T.S - MAI HỒNG LÂM (tổng hợp) |

(QNO) - Cùng với chuyển động của thời gian, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, sau này là Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã có sự trưởng thành theo từng giai đoạn. Hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), cùng Báo Quảng Nam nhìn lại các kỳ đại hội của Đảng bộ tỉnh, từ sau ngày thành lập.