Triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 9.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đánh giá công tác nội chính, phòng chống tham nhũng từ đầu năm đến nay.

 

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh, cấp huyện các nội dung cơ bản Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà báo cáo đánh giá tình hình công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành đánh giá tổng kết các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) vừa được quán triệt gắn với Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 17 của Tỉnh ủy về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, biển đảo trong tình hình mới; Chỉ thị số 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Thông báo số 378 của Thường trực Tỉnh ủy kết luận nội dung họp giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022…