Trọng dụng người có đức, có tài

VIỆT QUANG |

Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đưa nội dung xây dựng đội ngũ trí thức nói chung, cán bộ công chức các cấp nói riêng vào nhiệm vụ lãnh đạo hàng năm.

Hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ 11 vừa diễn ra đã tổng kết 15 năm địa phương thực hiện Nghị quyết 27 về xây dựng đội ngũ trí thức. Ảnh: VIỆT QUANG
Hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ 11 vừa diễn ra đã tổng kết 15 năm địa phương thực hiện Nghị quyết 27 về xây dựng đội ngũ trí thức. Ảnh: VIỆT QUANG

Hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ 11 vừa diễn ra đã dành thời gian tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 ngày 6.8.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho biết, các cấp ủy đã chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng đối với đội ngũ trí thức, phát huy sở trường, tài năng gắn với trọng dụng những trí thức có phẩm chất tốt, có năng lực quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức sự nghiệp.

Huyện chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, đội ngũ cán bộ trẻ theo hướng kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. Trong đó, nhấn mạnh sự vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn.

“Huyện còn phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội” - ông Vỹ nói.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp của Thăng Bình thời gian qua có những chuyển biến rõ rệt. Đến nay tất cả cán bộ chủ chốt của huyện có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị và trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

Theo đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, thị trấn, Thăng Bình tiếp nhận, phân công công tác cho 44 cán bộ, công chức, phát huy năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác sử dụng, bố trí, sắp xếp, đề bạt đội ngũ trí thức luôn được địa phương quan tâm. Đội ngũ cán bộ cơ bản được bố trí, sắp xếp phù hợp với trình độ đào tạo, yêu cầu vị trí công tác nên phát huy khả năng, sở trường.

 Ông Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình nhấn mạnh, địa phương tuyển dụng cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng theo đúng quy trình; ưu tiên cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định theo hướng trọng dụng những người có đức, có tài, coi trọng trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với vị trí được quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí tỷ lệ cán bộ trẻ tuổi hợp lý. Đặc biệt, địa phương mạnh dạn bố trí một số cán bộ trẻ có trình độ giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt và đã phát huy hiệu quả.

TAGS